Chương Trình Tổng Hợp

Album Audio_Chạm Live 8 | BÀI CA CA-NA-AN | VHOPE

 

Nguồn: VHOPE
#Album_Audio_Chạm_Live8

Hòa Âm – Phối Khí: Sa Anh – Phương Lý
Piano: Sa Anh
Keyboard 1: Phương Lý
Keyboard 2: Khoa Đỗ
Drums: Khánh Vũ
Bass: Hưu
Guitar Acoustic: Quỳnh Phạm
E.Guitar: Anh Khoa , Quỳnh.
___________________________
Ban hát Chạm Live 8:
Thiên Bảo, Khánh Linh, Quốc Khánh, Phương Lý, Hiếu Phan
Kim Nguyên, Nguyên Hạ, Sa Anh, Ngọc Trinh
Ban hát Ha-le-lu-gia & Ban Hát Hội Thánh Thông Tây Hội.
_____________________________
Soundman & Recording Live: Nguyên Thy
Setup hệ thống âm thanh: Nguyên Thy, Lê An Hải, Quân Nguyễn, Thượng Tôn.
Microphone: Công ty Quốc Việt
Thiết bị Âm Thanh Live: Nhà Thờ Tin Lành Thông Tây Hội
Mix & Mastering: VHOPE STUDIO
Thiết kế: Thanh Tâm

Ngày đăng: 08/31/2022