Chương Trình Tổng Hợp

Buổi Mai Với Giê-Xu – Ca Sĩ Ý Lan

Buổi Mai Với Giê-Xu 
Ca Sĩ Ý Lan
Nguồn: LPNH AUGUST
Ca Nhạc Thánh Một Tình Yêu -Trung Tâm Thiên Ca tổ chức tại Philadelphia, 19 tháng 8, 2018

Ngày đăng: 09/15/2020