Chương Trình Tổng Hợp

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP THÁNG 7 2022

Đây là trang giới thiệu những chương trình Ca nhạc Thánh, Truyền Giảng, Bồi Linh, Hội đồng, Đại hội…. trong từng tháng, qua các nguồn khác nhau của Hội thánh Chúa khắp nơi. Chúng ta xem và cầu nguyện cho anh chị em mình đang hầu việc Chúa với nhiều phước hạnh lẫn khó khăn, thách thức.

SÁNG BẾ MẠC – ĐẠI HỘI BÁPTÍT 2022

ĐÊM THÁNH NHẠC ĐẶC BIỆT – ĐẠI HỘI 2022

ĐÊM KHAI MẠC ĐẠI HỘI BAPTIT 2022

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM – LẦN THỨ 10 | 08/7/2022

HTTLVN | BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG TỔNG LIÊN HỘI – LẦN THỨ 48 | 07/7/2022

TRỰC TIẾP | HTTLVN | KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG TỔNG LIÊN HỘI – LẦN THỨ 48 | 05/7/2022

 

 

 

 

Ngày đăng: 07/26/2022