Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 181-185)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 181-185)

Bài 181 – Lá Rụng Về Cội
Bài 182 – Lương Thiện
Bài 183 – Nhập Cảnh Bất Hợp Pháp
Bài 184 – Nhất Tội Nhì Nợ
Bài 185 – Nợ Chưa Trả Là Nợ Còn Mãi

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

 

 

 

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 08/05/2023