Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 196-200)

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 196-200)

Bài 196 – Kể Là Vô Tội
Bài 197 – Không Kỳ Thị
Bài 198 – Không Nhầm Lẫn
Bài 199 – Lao Động
Bài 200 – Máy Thông Minh

Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Phu cùng một số Mục Sư và Tín Hữu cộng tác
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

 

 

 

 

————————————————-

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 09/16/2023