Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 71-75)

 

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 71-75)

Bài 71 – Chạy Trời Không Khỏi Nắng (1:56)
Bài 72 – Không Nơi Dung Thâni (7:58)
Bài 73 – Vàng Hư Nát (14:11)
Bài 74 – Ngủ Gật (19:05)
Bài 75 – Xe Đò Không Đón Hành Khách (24:49)

Tác Giả: Cố Mục Sư Lê Hoàng Phu
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Nhạc: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời; Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

————————————————–

Nghe trọn bộ Điện Thoại Phúc Âm tại đây:
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM

 

Ngày đăng: 07/30/2022