Chương Trình Tổng Hợp

LỄ CẢM TẠ CHÚA 100 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH TIN LÀNH SÀI GÒN

LỄ CẢM TẠ CHÚA 100 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH TIN LÀNH SÀI GÒN
Chủ đề: “HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN”
Thời gian: 08:00 Thứ 7 06/08/2022
Giảng luận: Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTLVN
Câu gốc ghi nhớ:
“nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” – Phi-líp 3:14

Nguồn: Youtube/HTTL SÀI GÒN

LỄ CẢM TẠ CHÚA 100 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH TIN LÀNH SÀI GÒN | “HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN”

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG VÀ CẢM TẠ CHÚA | “ĐỨC TIN MẦU NHIỆM”

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG | CHỦ ĐỀ “ĐƯỢC CỨU BỞI ĐỨC TIN” 

Ngày đăng: 08/14/2022