Vườn Ê đen mới

Bạn Muốn Phát Triển Đức Tin Của Mình? Đọc Thi Thiên – Jeremy Dover

 

Trong hàng ngàn năm, Thi Thiên đã cung cấp cho người Do Thái và Cơ đốc giáo những hướng dẫn về đức tin của họ. Chúng đã trở thành một công cụ thờ phượng và cầu nguyện mạnh mẽ mang lại hướng đi cho cuộc sống. Dưới đây là ba lý do khiến Thi thiên có ảnh hưởng lớn và cách bạn có thể sử dụng chúng để phát triển đức tin của mình.

Thi Thiên nói với chúng ta
Đầu tiên, các Thi Thiên nói với bạn. Những bài hát này là những bài hát của Chúa. Đó là những lời Ngài dành cho BẠN, mang đến cho bạn sự hướng dẫn trong mọi tình huống của cuộc sống. Từ việc tạ ơn về các phước lành cho đến việc đối phó với những thời điểm khó khăn, Thi Thiên nói với chúng ta về sự an ủi và hướng dẫn.

Chẳng hạn, Thi Thiên 46 câu 10 dạy chúng ta: “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời”.
Bài hát nói với chúng ta rằng thành của Chúa không thể bị rúng động. Khó khăn sẽ đến nhưng chúng ta có thể tin cậy nơi Ngài vì Ngài giống như pháo đài. Chúng ta có thể nghỉ ngơi và tĩnh lặng vì Ngài là pháo đài này. Những lời này dạy chúng ta về bản chất của Đức Chúa Trời và dạy chúng ta về những lời hứa của Ngài.

Thi Thiên nói thay chúng ta
Thứ hai, Thi Thiên nói thay bạn. Ngôn ngữ thường không đầy đủ. Thường rất khó để diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta thành lời. Tuy nhiên, Thi Thiên làm điều này cho chúng ta. Thi Thiên cho chúng ta những lời để nói và chuyển cảm xúc của chúng ta thành những lời than thở hoặc khen ngợi. Chúng diễn đạt bằng lời những tiếng rên rỉ của trái tim chúng ta.

Chẳng hạn, Thi Thiên chương 51 câu 8 nói: “Xin cho tôi nghe sự vui mừng hân hoan; Xương cốt Ngài đã nghiền nát hãy vui mừng”.
Trong Thi Thiên này, Vua Đa-vít đang kêu cầu Chúa tha thứ trong cơn khốn cùng của ông. Ông ấy đang khao khát tìm lại niềm vui từ nỗi buồn của mình. Bài hát này diễn tả thành lời những cảm xúc mà chúng ta có trong nỗi buồn sâu sắc và hướng chúng ta đến niềm vui của mối quan hệ được phục hồi với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu.

Thi Thiên làm mẫu cách nói chuyện với người khác
Thứ ba, chúng cung cấp sự hướng dẫn để chúng ta giúp đỡ người khác. Tất cả chúng ta đều được mời gọi mang lại tình yêu và sự quan tâm cho người khác. Chăm sóc mục vụ không phải là việc chỉ dành cho các cố vấn hay mục sư mà là việc mà tất cả chúng ta đều làm. Và các Thi Thiên cung cấp một khuôn mẫu cho việc chăm sóc mục vụ, chỉ cho chúng ta cách mang lại niềm an ủi cho người khác.

Ví dụ, Thi Thiên 139 câu 16 có thể được dùng làm hướng dẫn giải thích: “Mắt Chúa đã thấy thân thể chưa thành hình của tôi; các ngày định cho tôi đã được biên vào sổ Chúa trước khi một trong các ngày ấy chưa có”.

Nếu một người bạn đang thiếu lòng tự trọng thì bài hát này có thể cho họ thấy rằng họ rất quý giá đối với Chúa. Bạn có thể nhắc nhở họ, từ bài Thi Thiên này, rằng Chúa đã tạo ra họ có mục đích và sẽ nâng đỡ họ vượt qua thời kỳ khó khăn.

Có lý do khiến Thi Thiên được đọc rất nhiều và được yêu thích qua nhiều thế kỷ. Chúng là lời cầu nguyện và ca ngợi hướng dẫn của Chúa hướng tới tình yêu và việc làm tốt. Các Thi Thiên chỉ về Chúa Giêsu là trọng tâm đức tin của chúng ta và được Chúa Giêsu dùng để thờ phượng và than thở. Thường xuyên đọc cuốn sách này giống như mở khóa một cuốn cẩm nang huấn luyện mạnh mẽ mà chúng ta có thể sử dụng để ban phước cho bản thân và những người khác.

Jeremy Dover

————————————————————————-

TRUYỆN NGẮN & BÀI VIẾT từ năm 2011- 2022 được lưu trữ tại đây:
Truyện Ngắn&Bài Viết 1 
Truyện Ngắn&Bài Viết 2
Truyện Ngắn&Bài Viết 3

Truyện Ngắn&Bài Viết 4

Ngày đăng: 10/31/2023