Vườn Ê đen mới

HY VỌNG MỖI NGÀY – MS Rick Warren / Oct 2022

Lời Giới Thiệu:
Sống Đạo xin giới thiệu tài liệu DAILY HOPE của Mục sư Rick Warren.
Chuyển ngữ: MS Timothy Phan
Nguồn: Youtube/HY VỌNG MỖI NGÀY
Tháng 10 2022

HVMN| 31/10/2022| Được tự do nghĩa là gì?| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 30/10/2022| Chúa ban phước cho bạn để bạn có thể ban phước cho người khác| Ms Rick Warren

HVMN| 29/10/2022| Khi bạn trông giống Chúa Giê-xu nhất| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 28/10/2022| Niềm vui đến từ sự rộng rãi | Mục sư: Rick Warren

HVMN| 27/10/2022| Rộng rãi lài thái độ chứ không phải là số lượng| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 26/10/2022| Hoạn nạn chuẩn bị bạn cho cõi vĩnh hằng| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 25/10/2022| Quyền năng của Chúa luôn bảo vệ bạn| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 24/10/2022| Chúa đã viết xong chương cuối của cuộc đời bạn| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 23/10/2022| Bất kể bạn hư hỏng đến đâu, Chúa ban sự thương xót| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 22/10/2022| Trước khi bạn chọn Chúa, Ngài đã chọn bạn| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 21/10/2022| Tình yêu của Chúa là mãi mãi | Tác giả: Mục sư: Rick Warren

HVMN| 20/10/2022| Chúa có thể dùng những sai lầm của bạn cho việc tốt lành của Ngài

HVMN| 19/10/2022| Đừng sợ- Chúa đứng về phía bạn!| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 18/10/2022| Sống trong niềm vui của sự tha thứ| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 17/10/2022| Khi bạn cầu xin một điều gì, hãy tin Chúa sẽ trả lời| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 16/10/2022| Chúa quan tâm đến cách bạn dâng hiến, không phải những gì bạn dâng hiến|

HVMN| 15/10/2022| Đức tin và kiên trì đi đôi với nhau| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 14/10/2022| Tin cậy Chúa khi bạn không hiểu| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 13/10/2022| Đức tin là tin những gì bạn không thể nhìn thấy| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 12/10/2022| Lòng biết ơn: Bốn cách để tăng thêm niềm vui | Mục sư: Rick Warre

HVMN| 11/10/2022| Mục vụ bày tỏ sự cảm kích của bạn| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 10/10/2022| Tôi sẽ vui mừng trong Chúa là Cứu Chúa của tôi| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 09/10/2022| Cảm ơn Chúa vì Ngài là ai| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 08/10/2022| Có lòng biết ơn triệt để nghĩa là gì?| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 07/10/2022| Đừng chỉ hy vọng bạn sẽ được lên thiên đàng| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 06/10/2022| Tôi có thể chắc chắn mình được lên thiên đàng không?| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 05/10/2022| Chương trình của Chúa để đem bạn lên thiên đàng| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 04/10/2022| Bạn có một ngôi nhà trên thiên đàng| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 03/10/2022| Ba cách nhìn nan đề trong ánh sáng của vĩnh cửu| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 02/10/2022| Chúa muốn sống vĩnh viễn với bạn| Mục sư: Rick Warren

HVMN| 01/10/2022| Hãy trung tín với công việc bạn được giao phó| Mục sư: Rick Warren

Ngày đăng: 10/28/2022