Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 101

1. TGTL: Một Tấm Lòng Mới 1:43

MS Dương Kỳ

2. Xin Cho Chúng Tôi Ngày Nào Đủ Bánh Ngày Ấy 15:06

TĐ Vũ Tam Hạnh

3. Dâng Phần Mười 21:51

Nguyễn Văn Thành

4. HGTE: Bẫy Nhử Ruồi 29:27

Nguyễn Lĩnh

5. Phục Hưng 34:41

Nguyễn Kim Thinh

6. PNDĐ: Tìm Đồng Bạc Mất 44:08

TKB biên soạn

7. TGTL: Năm Mới, Cái Gì Mới 53:32

MS Phạm Xuân Tín

8. Sự Thử Thách 1:14:59

TĐ Nguyễn Kim Khánh

Thánh Kinh Báo 101 gồm những bài chọn lọc từ Số 231-232; Năm 1956

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.
Sống Đạo

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 07/30/2023