Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 102

1. Chúa Muốn Làm Vho Hội Thánh Ngài Phục Hưng 1:43

MS Charles Finney

2. Chuyển Hướng 11:16

Một Học Sanh

3. Bí Quyết Về Sự Học Kinh Thánh 18:23

Giáo Sĩ P.E. Carlson

4. HGTE: Bị Bắt Cóc 39:46

Phạm Xuân Tín

5. TKB: Tín Đồ Ma-xê-đoan Trong Linh Công 47:28

Thánh Kinh Báo

6. GLBT: Chúa Đã Mở Miệng Tôi 57:37

Thanh Lan

7. Năm Mới, Bàn Thờ Mới 1:02:30

MS Phạm Xuân Tín

8. PNDĐ: Người Đàn Bà Có Phước 1:09:42

X.B.

Thánh Kinh Báo 102 gồm những bài chọn lọc từ Số 232 -233; Năm 1956.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 08/12/2023