Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 103

1. TGTL: Tin Lành 1:43

MS Nguyễn Thái Dương

2. GLBT: Nước Y-sơ-ra-ên Phục Sanh 16:07

MS Đoàn Văn Miêng

3. TKB: Đừng Tìm Kẻ Sống Trong Vòng Kẻ Chết 26:21

Thánh Kinh Báo

4. PNDĐ: Sầu Não Tiêu Tan 35:06

Bà Lâm Viên

5. TGRX: Thật Chúa Đã Sống Lại Và Hằng Sống 46:01

MSTG Phạm Xuân Tín

6. CTQC: Chúa Đã Đổi Lòng Tôi 55:58

Lê Thanh Liêm

7. Điều Đó Chưa Đủ 1:00:01

MS Phạm Xuân Tín

8. Yêu Thương Và Hiệp Một 1:09:18

Xuân Sơn

Thánh Kinh Báo 103 gồm những bài chọn lọc từ Số 232 -234; Năm 1956.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 08/26/2023