Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 104

1. Ngày Lễ Ngũ Tuần 1:43

MS H.H. Hazett

2. Tiễn Vị Ân Nhân Lão Thành Của HTTLVN 15:02

MS Lê Văn Thái

3. HGTE: Chúa Đã Thăm Viếng 23:51

MS Dương Kỳ

4. GLBT: Evan Roberts 33:42

MS Lê Hoàng Phu dịch thuật

5. Hội Đồng Linh Tu Dưới cặp mắt Người Thượng Du 40:18

Một người dự HĐ

6. TGTL: Sự Ban Cho Của ĐCT 46:49

MS Huỳnh Tiên

7. PNDĐ: Một Ngũ Tuần Giao Thừa 56:22

Phan Thị Ba

8. Cơ Nghiệp Của Tín Đồ 1:02:57

Bà Edith Olsen

 

Thánh Kinh Báo 104 gồm những bài chọn lọc từ Số 235; Năm 1956.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 09/09/2023