Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 105

1. Lẽ Thật Tương Quan Với Sự Tự Do 22:42

GS P.E. Calson

2. Sức Mạnh Trong Kẻ Yếu 1:43

Thánh Kinh Báo

3. HGTE: Giăng Ba Mười Sáu 33:03

Xuân Nghiêm phỏng dịch

4. Gương Chung Cổ 26:21

Bùi Khương

5. Tấm Thảm Kịch Giu Đa 47:48

David D. Allen

6. PNDĐ: Chị Mã Người Đàn Bà Mù 59:01

Bà Rosalind Goforth

7. Nước Sông Rẽ Ra 1:07:46

Bà GS J.D. Olsen

8. TGTL: Sự Sáng Thật 1:15:29

Nguyễn Lĩnh

Thánh Kinh Báo 105 gồm những bài chọn lọc từ Số 235; Năm 1956.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 09/23/2023