Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 106

1. TKB: Chỗ Yếu Trong Kẻ Mạnh 1:43

Thánh Kinh Báo

2. Sự Cầu Nguyện Riêng Của Người Truyền Đạo 10:23

C.H. Spurgeon

3. Tàu Tin Lành 21:27

Ngô Văn Lái

4. HGTE: Quyển Kinh Thánh Biết Bay 27:54

Nguyễn Lĩnh

5. TGRX: Chi Phái Nộp 36:53

MSTG Chung Khâm Lộc

6. Nguyện Vọng Của Tôi Đối Cùng Nam Nữ Học Sanh 49:40

GSMS Lê Nguyên Anh

7. GLBT: Tấm Bia Đỡ Đạn 1:02:24

Thiên Dân Dịch

8. Chứng Thực Quyền Chúa 1:16:46

TĐ Lê Khắc Tuyển

 

Thánh Kinh Báo 106 gồm những bài chọn lọc từ Số 236-237; Năm 1956.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 10/14/2023