Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 107

1. TKB: Tấm Lòng Biết Ơn 1:43

Thánh Kinh Báo

2. Tâm Sự Một Cây Đuốc 11:13

Lưu Quang

3. TGTL: Nước Thiên Đàng 22:29

TĐ Nguyễn Kim Khánh

4. HGTE: Con Nhộng Xào 42:23

Nguyễn Lĩnh

5. Muốn Thắng Bản Ngã 49:11

Đặng Văn San

6. Que Diêm Cuối Cùng 53:22

Xuân Nghiêm phỏng dịch

7. CNVTL: Một Mối Cảm Niệm 59:44

Hoàng Thị Kim Anh

8. Cuộc Giảng Lưu Hành Tại Tỉnh Quảng Ngãi 1:12:02

MS Trần Trọng Thục

Thánh Kinh Báo 107 gồm những bài chọn lọc từ Số 238; Năm 1956.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 10/28/2023