Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 108

1. TGTL: Tiếng Gọi Siêu Thường 1:42

Nguyễn Lĩnh

2. TKB: Trước Nghịch Cảnh 11:55

Thánh Kinh Báo

3. Năng Lực Của Kinh Thánh 21:49

Thiên Dân dịch

4. Khi Vị Tiên Tri Ngã Lòng 27:09

GSMS Đoàn Văn Miêng

5. CNVTL: Đôi Dòng Tri Ân 39:25

Huỳnh Văn Bá Trí

6. HGTE: Chị Khuyên Em 48:08

Đặng Văn San

7. Ban Truyền Đạo Lưu Hành Trung Việt 53:32

Một học sanh TKT

8. PNDĐ: Thì Giờ Là Vàng Ngọc 1:03:02

Bà TĐ Nguyễn Liêm Ân

Tiểu Sử Của Hội Thánh Thu Bồn 1:08:06

Phan Văn Phùng

Thánh Kinh Báo 108 gồm những bài chọn lọc từ Số 238-239; Năm 1956.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 11/11/2023