Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 109

1. Đức Chúa Trời Có Thể

Nguyễn Văn Vạn dịch

2. Chúa Giê-xu Bước Tới Một Đỗi Xa Hơn 7:51

GS Edith Olsen

3. TKB: Tất Cả Vì Chúa 20:07

Thánh Kinh Báo

4. PNDĐ: Ra-háp 30:01

Bà John D. Olson

5. HTTLVN Đối Với Trường Chúa Nhật 41:48

MSTG Phạm Xuân Tín

6. HGTE: Cái Ví Da Đi Du Lịch 54:42

Nguyễn Lĩnh

7. TKTTLĐN: Cửa Trường Lại Mở 1:03:13

Một học sanh

8. GLBT:Cuộc Du Lịch Vô giá 1:15:17

Phương Quan

Thánh Kinh Báo 109 gồm những bài chọn lọc từ Số 239-240; Năm 1956.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 11/26/2023