Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 110

1. TKB: Một Biến Động Vinh Diệu Tuyệt Đối 2:03

Thánh Kinh Báo

2. Món Quà Nô-ên 17:22

MS Nguyễn Văn Thái

3. GLBT: Tinh Thần Lễ Giáng Sinh 27:52

MS Đoàn Văn Miêng

4. HGTE: Lúc Hài Nhi Cần Gấp 40:11

Nguyễn Lĩnh

5. HGTE: Lúc Hài Nhi Cần Gấp 40:11

MS Trần Trọng Thục

6. PNDĐ: Ma-ri và Sứ Mạng Giáng Sinh 1:04:18

Bà GS J.D. Olsen

7. Tùy Bút: Một Niềm Tin 1:15:10

Ngọc Phương

 

Thánh Kinh Báo 110 gồm những bài chọn lọc từ số 230-242; năm 1955 & 1956) 

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 12/09/2023