Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 111

1. Bức Thư Ngỏ Của Tổng Liên Hội 2:07

MS Lê Văn Thái

2. Lạy Chúa Lòng Máng Đây! Xin Chúa Ngự 9:33

MS Trần Thự Quang

3. GLBT: Nô-ên Đây Đó 26:09

Thiên Dân sưu tầm

4. HGTE: Gặp Chính Hài Nhi 38:06

Nguyễn Lĩnh

5. TKTTLĐN: Đêm Ấy 48:02

Nguyễn Xuân Hồng

6. Các Thiên Sứ Đã Tin Gì? 59:33

Thiên Dân

7. TGTL: Chúa Cứu Thế Duy Nhất 1:08:54

MS Quoc Foc Wo

Thánh Kinh Báo 111 gồm những bài chọn lọc trong số 242; năm 1957) 

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 12/23/2023