Sách Báo & Truyền Thông

THÁNH KINH BÁO 77

1. GLBT: Hai Con Trai Của Hê-li 1:50

Huyền Thanh

2. Giọt Mật: Đừng Rời Chúa 18:34

MS Foc-Quoc-Wo dịch

3. Quyền Năng Của Sứ Mạng Khẩn Yếu 22:02

Lê Thị Hồng Ân

4. TKB: Con Người Sụt Giá 38:48

Thánh Kinh Báo

5. GLBT: Ngựa Quen Đường Cũ 50:05

MS Dương Kỳ

6. Nhìn Xem Đức Chúa Jesus 58:09

MS Lưu Văn Mão

7. TKB: Hướng Về Đâu 1:11:11

Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 77 – Gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 200-203, năm 1953.

Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày trước, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org

Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan

Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

Ngày đăng: 06/18/2022