Sách Báo & Truyền Thông

THÁNH KINH BÁO 79

1. TKB: Lời Nói 1:43

Thánh Kinh Báo

2. GLBT: Năng Lực Của Sự Cầu Nguyện 9:46

Nguyễn Văn Vạn

3. TGRX: Trên Đường Truyền Giáo 21:48

MSTG Chung Khâm Lộc

4. HGTE: Con Lừa Con 32:18

Nguyễn Lĩnh

5. TGTL: Huyết Báu Của Đức Chúa Jesus 38:48

MS Lưu Văn Mão

6. TGCC: Từ Bỏ Ý Riêng 52:38

Nguyễn Văn Vạn dịch

7.PNDĐ: Gia Đình Hạnh Phúc 1:05:523

Bà Nguyễn Tấn Lộc

THÁNH KINH BÁO 79 – Gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 204-205, năm 1953.

Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày trước, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org

Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan

Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

Ngày đăng: 07/07/2022