Thánh Kinh Giải Đáp

TKGĐ 22 – Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân

Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân – Mục sư Nguyễn Gia Hiền

1. Có phải Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân chỉ một vợ một chồng?

Đúng vậy. Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhàn chỉ một vợ và một chồng giữa người nam và người nữ.

Sáng Thế Ký 2:21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào.

Mời đọc trọn Bài viết:
https://www.mediafire.com/file/afw2tym87vtdc60/TKG%25C4%2590_21_Giai_Dap_Thac_Mac_Ve_Hon_Nhan.pdf/file

Ngày đăng: 11/20/2020