Vườn Ê đen mới

Nguyệt San Nguồn Sáng

 

NGUYỆT SAN NGUỒN SÁNG VẪN PHÁT HÀNH ĐỊNH KỲ VÀO MỖI ĐẦU THÁNG
MONG ĐỢI SỰ CỘNG TÁC (CẦU NGUYỆN- GỞI BÀI VỞ- ĐÓNG GÓP TÀI CHÁNH) CỦA QUÝ TÔI CON CHÚA VÀ ẤN NHÂN ĐỂ GÓP PHẦN ĐƯA TỜ BÁO ĐẾN VỚI NGƯỜI VIỆT, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC THÂN HỮU TRÊN KHẮP MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC.

           

LIÊN LẠC:kienlu@aol.com hoặc nguyetsannnguonsang@gmail.com

NGUYỆN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA CÙNG ĐEM TIN LÀNH CỦA NGÀI ĐẾN CHO NGƯỜI VIỆT TRONG NƯỚC


Bài viết cũ trang Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến được lưu trữ tại đây:
Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến (2004-2022)

Ngày đăng: 07/26/2022