Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – 107&108 – MS Hứa Trung Tín

 

Bài 107: Ê-xơ-tê 1:1-3:15

1. Vì sao sách Ê-xơ-tê được đặt trong Kinh Thánh dù trong toàn bộ sách không đề cập đến danh Đức Chúa Trời cũng như những liên quan đến đức tin nơi Ngài?

2. Vì sao Mạc-đô-chê không cho phép Ê-xơ-tê tiết lộ Bà là người Do Thái (2:10) nhưng chính Ông sau đó lại thừa nhận (3:4)?

Bài 108: Rô-ma 8:31-10:4

1. Nếu sự cứu rỗi là món quà vô giá thì tại sao Phao-lô lại nói rằng Ông “ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ” (Rô-ma 9:3)?

2. Vì sao Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi của Pha-ra-ôn trong khi chính Ngài làm cho Ông cứng lòng?

SÁCH 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT

Câu 73: Phá Thai Có Phải Là Giết Người?

Ngày đăng: 08/26/2021