Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 111&112 – MS Lữ Thành Kiến

Bài 111 – Ê-xơ-tê 5-8

1. Hoàng hậu Ê xơ tê đã cứu dân Giu-đa như thế nào? Sự cứu này là bởi con người hay Đức Chúa Trời?

2. Câu chuyện của Ha man. Sự tấn công chí mạng của ma quỷ khi Ha man muốn tiêu diệt dân Giu đa. Đức Chúa Trời có tể trị mọi sự không?

Bài 112 – Rô-ma 12-14

1. Một loạt những mạng lệnh Nên và Không Nên. Kinh Thánh dạy gì qua loạt mạng lệnh này?

2. Tại sao phải vâng phục nhà cầm quyền? Nếu nhà cầm quyền ấy chống nghịch Chúa thì sao?

Sách Trả lời từ Kinh Thánh cho 100 câu hỏi khó:

Câu 75: Hôn Nhân Đồng Tính Là Sai Lầm?

Ngày đăng: 09/28/2021