Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 113&114 – MS Lữ Thành Kiến

Bài 113 – Ê-xơ-tê 8,9,10 – Gióp 1

1. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép sự trả thù và tận diệt? Ngài có phải là một vị hung thần độc ác? (Ê-xơ-tê 8,9,10)

2. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều xấu xảy ra với người tốt? (Gióp 1:1-22)

Bài 114: Rô-ma 14-15

1. Quan điểm của Cơ-đốc nhân thế nào về vấn đề ăn uống và sự khuyên dạy của Kinh Thánh?
(Rô-ma 14)

2. Cơ-đốc nhân mạnh phải cư xử với Cơ-đốc nhân yếu như thế nào? (Rô-ma 15)

Sách Trả Lời Từ Kinh Thánh Cho 100 Câu Hỏi Khó:
Câu 76: Có Bao Giờ Nói Dối Là Điều Phải Làm?

Ngày đăng: 10/14/2021