Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 115&116 – MS Trần Mạnh Hùng

Bài 115 – Gióp 2-7

1. Vợ Gióp đã nói gì khi chồng mình gặp tai họa? Gióp đã trả lời vợ ra sao? Chúa có phạt bà không? (Gióp 2:7-10)

2. Gióp đã nói điều gì từ trong lòng của ông? Bài học gì chúng ta nhận được qua câu nói của Gióp? (Gióp 3: 25-26)

Bài 116 – Roma 16 đến lCôrinhtô 1:31

1. Ru-phu là ai? (Roma 16:13) Bài học gì khi chúng ta gặp Chúa?

2. lCôrinhtô 1:26-31 dạy chúng ta nên khoe gì? Chúa Jesus là điều gì đối với mỗi chúng ta?

Sách Trả Lời Từ Kinh Thánh Cho 100 Câu Hỏi Khó

Câu 77. Quan điểm của Cơ Đốc Nhân về Hành Ðộng Giết Nguời Không Gây Ðau Ðớn đối với các bệnh nhân mà Y khoa không thể chữa trị và tự vẫn dưới sự hỗ trợ của bác sĩ?

Ngày đăng: 10/28/2021