Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 117&118 – MS Trần Mạnh Hùng

Bài 117 – Gióp 8-13

1. Các bạn đến tư vấn cho Gióp ra sao? (Gióp 8: 4-7) Họ đã nói gì mà Chúa trách phạt họ? Bài học gì để giúp người bị hoạn nạn tốt hơn?

2. Trong hoạn nạn kinh khủng nầy Gióp đã bộc lộ gì về mối quan hệ của mình với Chúa? Sự tin cậy của Gióp với Đức Chúa Trời ra sao? (Gióp 13:15)

Bài 118 – lCôrinhtô 2-3

1. Món quà nào mà Chúa đã dành cho chúng ta? (lCor 2:9-10) Chúng ta cần chuẩn bị gì để nhận quà? Cách để thấy và nhận quà?

2. Những công việc gì giúp chúng ta nhận được phần thưởng khi đứng trước Chúa và những việc gì hoàn toàn vô ích? (lCor 3 :11-15)

Sách Trả Lời Từ Kinh Thánh Cho 100 Câu Hỏi Khó nhất
Câu 78: Quan điểm của Kinh Thánh về án tử hình?

618 lượt xem

Ngày đăng: 11/10/2021