Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 129&130 – MS Trần Mạnh Hùng

Bài 129 – Thi thiên 23-24

1. Đời sống thế nào là không thiếu thốn? Điều gì giúp chúng ta không sợ hãi trong nghịch cảnh? Làm thế nào để chúng ta luôn có phước hạnh và thương xót của Chúa? (Thi thiên 23)

2. Chúng ta nên khoe gì? Ai là Vua Vinh hiển? Cách nào để đón Vua?
Thi thiên 24 dạy chúng ta điều gì?

Bài 130 – 2 Cô-rinh-tô 1-2

1. Vì sao chúng ta gặp hoạn nạn? Qua hoạn nạn chúng ta nhận được điều gì?

2. Mùi thơm của Đấng Christ là gì? Tại sao mùi thơm đó lại mang cùng một lúc sự sống và sự chết cho mỗi người khác nhau?

Sách Trả Lời từ Kinh Thánh cho 100 Câu Hỏi Khó Nhất:

Câu 94. Làm Thế Nào Tôi Có Thể Huấn Luyện Con Cái Theo Ðường Lối Của Ðức Chúa Trời?

 

Ngày đăng: 02/16/2022