Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 153& 154 – MS Trần Mạnh Hùng

 

Bài 153: 2Tê-sa-lô-ni-ca 3 – 1Tim 6

1. Trong I Timothe 1:18-20 nói gì về đức tin và lương tâm tốt? Làm sao có được lương tâm tốt?
2. Thế nào là lợi lớn khi có sự tin kính và thoả lòng? I Timothe 6:6-10 dạy dỗ điều gì?

Bài 154: Thi thiên 142 – Châm ngôn 1

1. Sự cao trọng của Chúa được Thi thiên 145 nói như thế nào?
2. Danh Chúa được bộc lộ qua hành động trong Thi thiên 146 ra sao?

Giải Đáp Thắc Mắc: Có thiên thần hộ mệnh cho từng người không? Kinh thánh dạy về điều này như thế nào?

Ngày đăng: 02/25/2023