Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 157 & 158 – MS Lữ Thành Kiến

Bài 157 – Tít 2-3
1. Những điều Phao lô khuyên Tít dạy dỗ các tín hữu trong các câu trên đây là quan trọng và cần thiết như thế nào? (Tít 2:1-2;4-5)
2. Cuộc sống của một người tin Chúa nên làm gì và không nên làm gì? Tại sao? (Tít 3:8-9)

Giải Đáp Thắc Mắc: Chìa khóa để thưởng thức Kinh thánh là gì?

Bài 158 – Châm ngôn 13-14
1. Kẻ ác là ai, người công bình là ai? Vì sao Đức Chúa Trời chỉ nghe lời cầu nguyện của người công bình, mà lánh xa kẻ ác? (Châm-ngôn 13:29)
2. Đường này là đường gì? Tại sao nó dẫn đến sự chết? (Châm-ngôn 14:12)

 

 

Ngày đăng: 04/01/2023