Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 159 -160 / MS Trần Mạnh Hùng

Bài 159: Heboro 2:5- 6:20
1. Trong Heboro 5:7-10 có nói gì về sự vâng lời? Tự động có hay phải học tập? Tác dụng của sự vâng lời là gì?
2. Thế nào là chậm hiểu? Chậm ăn và chậm lớn? Thế nào là kẻ thành nhân? Vì sao nhận biết điều thiện điều ác mà Adam bị phạt? Trong Heboro 5:11-14

Bài 160: Châm ngôn 22-31
1. Châm ngôn 22: Đời sống tin kính Chúa có ích lợi gì? Thế nào là tài sản phi vật chất để trao lại cho dòng dõi mình?
2. Châm ngôn 30: 5-9 – Sự thoả lòng là gì? Làm sao thắng được Mamon?
Giải đáp thắc mắc: Tầm quan trọng của sự cầu thay cho người khác là gì?

 

 

Ngày đăng: 06/19/2023