Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 161-162 / MS Trần Mạnh Hùng

Bài 161: Hê-bơ-rơ 7-12
1. Đức tin của Đức Chúa Trời là gì? Làm thế nào để có được vật thấy được từ vật không thấy được? Theo Hê-bơ-rơ- 11:1-3
2. Theo Hê-bơ-rơ 12:1-3 Người tin Chúa khi qua đời sẽ về đâu? Họ có thấy chúng ta không? Bí quyết nào để chúng ta chiến thắng sự mệt mỏi và sờn lòng trong cuộc chạy đua trong thế gian này?

Bài 162: Truyền đạo 1-10
1. Thiên đàng ở đâu? Theo Truyền đạo 2:1-11 Solomon muốn truyền lại điều gì cho chúng ta?
2. Truyền đạo 3:1-11 dạy chúng ta điều gì? Mỗi thời điểm trong đời sống chúng ta để làm gì?

Giải Đáp Thắc Mắc: Tôi lớn lên trong nhà thờ, theo đạo từ nhỏ, nhưng làm sao tôi biết chắc mình được cứu?

 

 

Ngày đăng: 07/24/2023