Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 163-164 / MS Trần Mạnh Hùng

 

Bài 163 Hê-bơ-rơ 12: 18 – Gia cơ 4:10

1. Làm sao để thắng được tội tham tiền? Làm sao để có mối quan hệ trực tiếp với Đức Chúa Trời? (Hê-bơ-rơ 13: 5-8)

2. Thử thách đức tin khác với sự trừng phạt như thế nào? Trong hoạn nạn chúng ta phải làm gì? Tác dụng của thử thách ra sao? (Gia-cơ 1: 2-11)

Bài 164 Truyền đạo 11: 1 – Nhã ca 8:14

1. Cuộc đời mạo hiểm ra sao? Sống bởi đức tin là đầu tư để có của báu trên trời như thế nào? (Truyền đạo 11: 1-6)
2. Ý nghĩa của cuộc sống nầy là gì? Qua đời nầy chúng ta sẽ về đâu? (Truyền đạo 12: 8-14)

Giải đáp thắc mắc: Kinh Thánh có vẻ coi thường phụ nữ, vì thế xã hội loài người trải qua các thời đại đều coi thường, đàn áp phụ nữ? Nhận xét nầy đúng không?

 

Ngày đăng: 10/06/2023