Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 79&80 – MS Lữ Thành Kiến

Bài 79 – 1Các vua 12-18

Ê li và các tiên tri Ba anh & Át tạt tê.

1. Ai là Đức Chúa Trời?

Ê li và hoàng hậu Giê sa bên.

2. Con người có toàn hảo không? (1Các vua 19)

Bài 80 – Công vụ 9 – 10

Sau lơ gặp Chúa Jesus trên đường đi Đa mách.

3. Đức Chúa Trời có cứu và chọn kẻ bắt bớ đạo Chúa không? (Công vụ 9:1-43)

Phi e rơ từ chối ăn thức ăn bị cấm. Vấn đề giữa cũ và mới.

4. Nên ăn gì uống gì?

Sách 100 Câu Hỏi Khó Nhất.

Câu 58. Vương Quốc Thiên Hy Niên Là Gì?

 

Ngày đăng: 01/14/2021