Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 101&102 – MS Lữ Thành Kiến