Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 121&122 – MS Hứa Trung Tín

 

BÀI 121: GIÓP 28 – 37

1. Trong chương 28 Gióp nói gì về sự khôn ngoan và làm cách nào để được khôn ngoan?

2. “Lập giao ước với mắt” được chép trong Gióp 31:1 có nghĩa là gì?

BÀI 122: I CÔ-RINH-TÔ 8 – 10

1. Cơ Đốc nhân có được phép ăn đồ cúng thần tượng không?

2. “Chịu Môi-se làm phép báp-têm trong đám mây và dưới biển” (I Cô-rinh-tô 10:2) nghĩa là gì?

Sách Trả Lời Từ Kinh Thánh Cho 100 Câu Hỏi Khó Nhất:

Câu 84. Tất Cả Các Tôn Giáo Ðều Ðúng?

Ngày đăng: 12/17/2021