Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 63&64 MS Lữ Thành Kiến

BÀI 63 – l Sa-mu-ên 13 – 16

VÂNG LỜI, BỘI NGHỊCH, CỐ CHẤP

1. Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của-lễ thiêu và của-lễ thù-ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực (l Sam 15: 22). Xin giải thích câu Kinh Thánh trên và cho tín hữu bài học ứng dụng.

BỀ NGOÀI VÀ BỀ TRONG

2. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. (l Sam 16:7). Xin cho biết tầm quan trọng của việc gìn giữ bề ngoài và bề trong của Cơ-đốc nhân.

Sách 100 Câu Hỏi Khó Nhất. Phần 6. Các Câu Hỏi Về Thiên sứ Và Ma quỷ
Câu: 44. Cơ-đốc Nhân Có Thể Bị Quỉ Ám? 45. Cơ-đốc Nhân Có Thể Ðuổi Quỉ?

 

Bài 64: Giăng 6-10

NÉM ĐÁ NGƯỜI KHÁC

1. Ai trong các ngươi là người vô-tội, hãy trước nhứt ném đá vào người. (Giăng 6:7)
Con người dường như ngày càng dễ dàng “ném đá” nhau. Tín hữu học gì từ câu chuyện của người đàn bà phạm tội nầy và lòng bao dung của Chúa Giê-xu để không lên án người khác?

SỰ SỐNG DƯ DẬT

2. Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu-rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật. (Giăng 10: 9-10). Làm sao để được sự sống dư dật như lời Chúa hứa?

Ngày đăng: 03/27/2020