Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 77&78 MS Lữ Thành Kiến