Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 85&86 – MS Hứa Trung Tín

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – BÀI 85-86

BÀI 85: II CÁC VUA 2:19-5:7

1. Vì sao Ê-li-sê lại rủa sả những đứa trẻ nhạo báng Ông (II Các Vua 2:23-24)? Như vậy Ê-li-sê có phải đã sử dụng quyền năng Chúa ban cho một cách ích kỷ?

2. Vì sao khi Vua Mô-áp dâng con mình làm của tế lễ thì “có cơn thạnh nộ nổi phừng cùng Y-sơ-ra-ên” (II Các Vua 3:27)? “Cơn thạnh nộ” này là của ai?

BÀI 86: CÔNG VỤ 15:36-18:17

1. Nguyên nhân khiến Phao-lô và Ba-na-ba rời bỏ nhau? Bạn học được gì qua sự kiện này?

2. Chúng ta vẫn thường nghe nhiều người trích dẫn lời hứa: “một người tin cả nhà được cứu”, và nhiều người nói rằng lời Chúa hứa không chắc chắn vì rõ ràng có rất nhiều gia đình chỉ có một người tin Chúa, như vậy phải hiểu lời hứa này như thế nào?

Sách Trả Lời 100 Câu Hỏi Khó Nhất – Câu 61: Làm thế nào tôi có thể trưởng thành trong đức tin?

564 lượt xem

Ngày đăng: 02/24/2021