Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 89&90 – MS Lữ Thành Kiến

Bài 89 – ll Các Vua 7-9
1. Học được gì từ bài học thành Sa ma ri bị vây khốn được giải cứu trong 2 Các Vua 7: Tôi Không Tin, Tôi Nghi Ngờ, Tôi Tin, Tôi Tin Và Tôi Nói Ra
2.Tại sao Đức Chúa Trời giết Giê sa bên? Bạn có tin là Gieo Gì Gặt Nấy không? Cách Đức Chúa Trời cư xử với những người gian ác. 2 Các Vua 9

Bài 90 – Công vụ 20-22
1. Bài học của Phao lô về đời sống tận hiến khi theo Chúa. Những bức tranh về chức vụ của một giáo sĩ. Công vụ 20
2. Bài làm chứng mẫu của Phao lô trước toà án của viên quản cơ: Người tội lỗi được cứu bởi ân điển của Chúa và được tái sử dụng cho nước Trời. Công vụ 22

Ngày đăng: 03/25/2021