Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 91-92 MS Lữ Thành Kiến

Bài 91 – 2 Các Vua 9-17

1. Tại sao Giô a cha gian ác, nhưng Chúa vẫn thương xót. Đức Chúa Trời công bình không 2 Vua 13

2. Tại sao Vua A cha cũng gian ác nhưng không được thương xót. Lý do chính là gì? 2 Vua 16

Bài 92 – Công vụ 23-26

1. Một phiên tòa bất thường. Kẻ tố cáo không bằng chứng. Người biện hộ có bằng chứng Công vụ 25

2. Lời bào chữa của Phao lô trước phiên tòa vua Ạc ríp ba. Bài học khích lệ các giáo sĩ đi ra vì nước Trời. Công vụ 26

Sách Trả Lời Từ Kinh Thánh Cho 100 Câu Hỏi Khó Nhất

64. Làm Thế Nào Tôi Có Thể Giữ Vững Ðức Tin Chống Lại Các Sự Tấn Công?

 

Ngày đăng: 04/09/2021