Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 9&10 MS Lê Kim Duyệt

Bài 9 – Sáng thế ký 7-8
CỦA LỄ THIÊU – LÒNG BIẾT ƠN

1. Sau khi được cứu khỏi cơn nước lụt, việc đầu tiên Nô-ê làm là lập một bàn thờ để dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Lễ thiêu là gì, có từ bao giờ và mang ý nghĩa gì?

2. Điều trước tiên con người cần làm là tạ ơn Thượng Đế. Vì sao lòng biết ơn và nhất là biết ơn Trời rất cần thiết và quan trọng?

Bài 10 – Mathiơ 5:32 – 6:29
VẤN ĐỀ LY DỊ – BỐ THÍ

1. Lý do chính đáng để ly dị là ngoại tình (5:32). Vì sao? Làm sao con dân Chúa tránh được việc ly dị?

2. Xin phân tích lời dạy của Chúa, khi bố thí “đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì” (6:3). Làm sao để thực hiện được?

 

Ngày đăng: 10/07/2018