Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 95&96 – MS Trần Mạnh Hùng

Bài 95 – Exơra 7

1. Lời Chúa quyết định thành công – Exơra 7:1-10

2. Đặt Lời Chúa là trọng tâm của quốc sự – Exơra 7: 24-28

3. Sách TRÀ LỜI TỪ KINH THÁNH CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Tác Giả: Norman L. Geisler and Jason Jimenez
Câu 66: Làm Thế Nào Tôi Có Thể Tha Thứ Cho Nguời Ðã Làm Tôi Tổn Thương Trầm Trọng?

Bài 96 – Công vụ 28

1 Trước nhất tìm kiếm nước Trời – Công vụ 28:1-10

2 Gây dựng lẫn nhau – Công vụ 28:11-15

 

Ngày đăng: 05/18/2021