Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 99&100 – MS Hứa Trung Tín

Bài 99: Nê-hê-mi 1:1-2:20

1. Vì sao Nê-hê-mi lại cầu nguyện xưng tội với Đức Chúa Trời và cho rằng tình trạng bi đát của dân Y-sơ-ra-ên trong lúc này là do tội lỗi của chính Ông và tổ phụ Ông (Nê-hê-mi 1:6)? Như vậy, đây có phải là lời cầu nguyện thật lòng không?

2. Vì sao Nê-hê-mi lại sợ hãi khi Vua Ạt-ta-xét-xe hỏi Ông về vẻ mặt buồn rầu (Nê-hê-mi 2:2)? Đó có phải là một biểu hiện của sự thiếu đức tin không?

Bài 100: Rô-ma 2:12-3:31

1. Có một số người dựa vào Rô-ma 2:14-15 để cho rằng những người chưa bao giờ nghe về Phúc Âm vẫn có thể được cứu nếu họ sống theo đúng lương tâm của mình. Chúng ta hiểu vấn đề này như thế nào? Có khả năng một người được cứu nếu làm trọn luật pháp hay không?

2. Phao-lô cho biết gì bản chất của con người? Là “nhân chi sơ, tính bổn ác” hay “nhân chi sơ, tính bổn thiện”? Câu trả lời cho câu hỏi này quan trọng như thế nào?

SÁCH “TRẢ LỜI TỪ KINH THÁNH CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT”
Câu 68: Làm Sao để Biết Ý Muốn Chúa Trên Đời Sống Tôi?

Ngày đăng: 06/18/2021