Vườn Ê đen mới

CHIỀU KÍCH CỦA TÌNH YÊU – Mục sư Hoàng Siêu

 

Lời giới thiệu:
Sống Đạo xin giới thiệu “03 phút dành cho Tâm Linh” do Mục sư Hoàng Siêu thực hiện hằng tuần. Nguyện Chúa ban phước trên Mục sư và tất cả chúng ta trong những phút tĩnh tâm lắng nghe Lời Chúa.

03 Phút Dành Cho Tâm Linh
Đề tài: CHIỀU KÍCH CỦA TÌNH YÊU
Thực hiện: Mục sư Hoàng Siêu

Xem lại các video đã qua của MS Hoàng Siêu:
03 Phút Dành Cho Tâm Linh

 

 

 

——————————————————-

Nghiệm và Sống là tổng hợp của hai trang Dưỡng Linh và Nghiệm và Sống trước đây.
Đọc lại bài vở cũ:
Dưỡng Linh 1 – 2010-2018
Dưỡng Linh 2 – 2018-2022
Nghiệm và Sống – 2008-2022

 

 

 

Ngày đăng: 05/30/2023