Vườn Ê đen mới

MA-RI – NGƯỜI NỮ TUYỆT VỜI! Hồ Galilê

Khác với Thiên Chúa Giáo, dù Tin Lành rất kính trọng bà Ma-ri, nhìn nhận rằng bà Ma-ri là một người nữ tin kính và đầu phục Đức Chúa Trời trọn vẹn đến nỗi bà chấp nhận chương trình của Đức Chúa Trời cho Chúa Giê-su hoài thai trong lòng bà khi bà đã hứa hôn, chưa chính thức lập gia đình. Điều đó là một thử thách đức tin quá lớn đối với một người nữ. Thêm nữa theo luật pháp của Cựu-ước, vì lúc bà sống vẫn còn trong giai đoạn Cựu-ước, thì bà phải bị ném đá chết. Thế nhưng bà Ma-ri đã nói:
“Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!”(Lu-ca 1:38). Khi bà nhận lãnh công tác hoài thai và sanh Chúa Giê-su ra, thì bà cũng đã chấp nhận cái chết đến với bà, tuy nhiên vì đức tin của bà nơi Chúa, bà kể sự ấy là một phước lớn. Kinh Thánh cũng cho biết bà Ma-ri là người “Được ơn trước mặt Đức Chúa Trời”(Lu-ca 1:30) và trong lời nói của bà cũng cho chúng ta thấy rằng bà là một người khiêm nhường, “Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là có phước; Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh, Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia”(Lu-ca 1:46-50). Chúng ta để ý ở đây việc Đức Chúa Trời dùng bà sanh ra Chúa Giê-su là một ân huệ đối với bà, vì Chúa đã đoái đến bà và làm các việc lớn cho bà. Xin đừng hiểu lầm rằng chúng tôi không tôn trọng bà Ma-ri. Tuy nhiên, chúng tôi tôn kính bà Ma-ri trong phạm vi của một con người, mà không phải là thánh thần hay một người mẹ của Chúa và có quyền như Chúa, vì bà chỉ là một công cụ mà Đức Chúa Trời dùng để sanh ra Chúa Giê-su mà thôi. Đó là điểm khác biệt với Thiên Chúa Giáo.

Niềm tin Tin Lành dựa trên cơ sở lời Kinh Thánh rằng:
“Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không”.(Rô-ma 3:10) Kinh Thánh còn cho chúng ta biết:
“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”(Công-vụ 4:12), nghĩa là ngoài Chúa Giê-su không có con người nào ban cho chúng ta sự cứu rỗi được. Vì thế, giả sử bà Ma-ri có thật sự đồng trinh trọn đời, nghĩa là bà không hề gần gũi người nam nào trọn đời mình, thì vai trò của bà trong niềm tin Tin Lành vẫn không thay đổi. Sự hoài thai ra Chúa Giê-su trong sự đồng trinh là công việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời, chớ không phải của chính bà Ma-ri (Lu-ca 1:35) dù như chúng tôi có trình bày ở trên, bà nêu một gương sáng cho chúng ta về sự thuận phục và tin cậy Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-su sinh ra và lớn lên trong gia đình ông cha nuôi Giô-sép làm nghề thợ mộc, và Ngài khôn ngoan, mạnh mẽ, sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta, năm 12 tuổi Ngài theo cha mẹ về thủ đô Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt qua, rồi Ngài tiếp tục sống chịu lụy, phục tùng cha mẹ đến năm 30 tuổi mới thi hành chức vụ. Ngài làm tròn bổn phận làm con, từ “Chịu lụy” trong Bản Truyền thống 1926 còn nghĩa là: “Phục tùng”, “Tùng phục” hay là “Vâng phục”.
Chúng ta thấy Ma-ri có mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-su từ lời tiên tri khi ông bà Giô-sép – Ma-ri đem con đầu lòng lên đền thờ dâng lên cho Đức Chúa Trời.(Lu-ca 22:22-24) Cụ Si-mê-ôn chúc phước cho con trẻ và nói:
“Còn về phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi”.Lu-ca 2:35a, lời này đã ứng nghiệm 33 năm sau đó, khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, thì có sự hiện diện của Ma-ri dưới chân thập tự giá, lòng bà đau cắt như thanh gươm đang đâm thấu trong lòng.Giăng 19:25

Trên thập tự giá, trong khoảnh khắc giờ phút hấp hối đau thương tột cùng ấy, Chúa Giê-su còn nhìn xuống những người thân yêu, và gửi gắm mẹ Ngài cho Sứ đồ Giăng là môn đồ mà Ngài yêu dấu, để ông đem bà về chăm sóc như người mẹ ruột của mình.Giăng 19:26
Ngày xưa khi Chúa Giê-su thi hành chức vụ trên đất, thì Ngài luôn dành thì giờ để rao giảng Tin Lành cho đoàn dân đông, có một phụ nữ ở giữa đám đông cất tiếng nói:

“Phước cho dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú! Ðức Chúa Giê-su đáp: Những kẻ nghe và giữ lời Ðức Chúa Trời còn có phước hơn”.(Lu-ca 11:27-28) Cho nên chúng ta đừng dại dột mà nói rằng: “Phước cho dạ đã cưu mang Ngài”, nhưng chúng ta sẽ đủ thông minh để tôn ngợi Ðức Chúa Trời rằng, bằng cách nghe và tuân giữ lời Ngài.
Kinh Thánh không có chỗ nào nói Ma-ri thăng thiên về trời cả, và cũng không có chỗ nào chép Ma-ri hiện ra đây đó. Kinh Thánh cũng không có chỗ nào chép Ma-ri vô nhiễm nguyên tội, và đồng trinh suốt đời: Hê-bơ-rơ 9:27 và Ma-thi-ơ 12:46-50 & 13:55-56
Đây không phải là công trình ngày một ngày hai, mà là của 16-17 thế kỷ. Cứ mỗi 1 hay 2 trăm năm người ta rút bớt sự thờ phượng Đức Chúa Trời dâng lên cho bà. Đây là công trình kiên nhẫn và ngày nay lên tột đỉnh.

Thay lời muốn nói:
Xin Thần lẽ thật Thánh Linh là nguồn soi sáng mầu nhiệm này cho tín nhân được sở hữu nguồn lý tưởng diệu kỳ trong ân điển và lòng thương xót của Chúa:
– Trước hết, chúng ta đã thật sự được tương giao với Cứu Chúa như trinh nữ Ma-ri.
– Thứ hai, chúng ta cũng thật sự quen biết với những huyền nhiệm của lòng Ngài như điều bà có thể biết được. Tâm hồn nào nhận được đặc ân ấy, thật là có phước thay!

Hồ Galilê – Hạ 2023

————————————————————————-

TRUYỆN NGẮN & BÀI VIẾT từ năm 2011- 2022 được lưu trữ tại đây:
Truyện Ngắn&Bài Viết 1 
Truyện Ngắn&Bài Viết 2
Truyện Ngắn&Bài Viết 3

Truyện Ngắn&Bài Viết 4

Ngày đăng: 06/13/2023